Pārlekt uz galveno saturu

Iepazīstieties ar testa norisi

Testa mērķis ir novērtēt Jūsu šī brīža vairāk un mazāk attīstītās prasmes, kā arī noskaidrot Jūsu stiprās puses un potenciālās attīstības iespējas.

Šis ir pašnovērtējuma tests, tādēļ testa rezultāti būs atkarīgi no tā, kā Jūs spējat sevi novērtēt. Rezultātus var ietekmēt pārāk optimistiska vai kritiska pieeja sevis vērtēšanā.

Tests sastāv no 75 apgalvojumiem. Vērtējot testā dotos apgalvojumus, Jums ir iespēja izvēlēties vienu no pieciem atbilžu variantiem:

„Pilnīgi nepiekrītu”, “Nepiekrītu’’, “Vērtēju neitrāli’’, “Piekrītu’’ un “Pilnīgi piekrītu’’.

Testa izpildes ilgums ir vidēji 25 minūtes.

intro.gif