Pārlekt uz galveno saturu

Iepazīstieties ar testa norisi

Testa mērķis ir noteikt Jūsu piemērotību darbam dažādos darba apstākļos, novērtējot darba laiku, darba vietu, darba slodzi un citus būtiskus aspektus.

Šis ir pašnovērtējuma tests, tādēļ testa rezultāti būs atkarīgi no tā, kā Jūs spējat sevi novērtēt. Rezultātus var ietekmēt pārāk optimistiska vai kritiska pieeja sevis vērtēšanā.

Tests sastāv no 35 apgalvojumiem. Vērtējot testā dotos apgalvojumus, Jums ir iespēja izvēlēties vienu no pieciem atbilžu variantiem:

„Pilnīgi nepiekrītu”, “Nepiekrītu’’, “Vērtēju neitrāli’’, “Piekrītu’’ un “Pilnīgi piekrītu’’.

 

Testa izpildes ilgums ir vidēji 15 minūtes.

intro.gif